Hem

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN I SÖDRA SVERIGE

Välkommen till AFS

Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige (AFS) är en förening i Sydsverige som har till ändamål att främja intresset för svensk och internationell arbetsrätt och därmed sammanhängande arbetslivsfrågor. Föreningen verkar för en positiv arbetsrättslig utveckling och anordnar möten, kurser och konferenser samt stödjer arbetsrättslig forskning.


Föreningen arrangerar i regel två sammankomster per termin. Vid dessa sammankomster inbjuds en eller flera föredragshållare som talar om ett aktuellt ämne. Vartannat möte hålls på dagtid och vartannat på kvällstid. På senhösten brukar föreningen arrangera ett seminarium med middag och övernattning. Seminarierna är kostnadsfria för föreningens medlemmar, förutom höstmötet då en avgift tas ut för mat och logi.

 


Kontakt

Johan Sigeman, ordförande

Advokatbyrån Sigeman & Co

johan.sigeman@sigeman.se

www.sigeman.se

Mobil 0705 186 772


    Karolina Kovacevic, kassör

Advokatfirman Vinge KB

    Karolina.Kovacevic@vinge.se

Mobil +46739205590