Material

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN I SÖDRA SVERIGE

Material

Årsmöte 2019

Protokoll. 


8-9 november 2019, Båstad

Höstmöte på Hotel Skansen

Arbetstagares yttrande- och åsiktsfrihet. Sophie Thörne, Almega. 

Preskription i arbetsrätten. Bo Ericson, LO-TCO Rättsskydd AB.

Aktuell arbetsrätt 2019. Jonas Stålnacke, Almega.


9 maj 2019, Malmö

Seminarium om socialförsäkringens samt arbetslöshetsförsäkringens inverkan på arbetsrätten

Socialförsäkringens inverkan på arbetsrätten, Hanna Gunnarsson, Unionen Sydväst   

Arbetslöshetsförsäkringens inverkan på arbetsrätten, Nils Ehrenkrona, Unionens a-kassa16-17 november 2018, Båstad

Seminarium om arbetstagares integritetsskydd

Arbetstagares integritetsskyddSusanna Kjällström, SULF16-17 november 2018, Båstad

Höstmöte på Hotel Skansen

Aktuell arbetsrätt 2018, Jonas Stålnacke, Almega2018-04-18

Årsmöte 2018

Protokoll (.pdf)2018-02-15 (Malmö)

Seminarium: I spåren av #metoo: Utredningar av påståenden om sexuella trakasserier m.m.

I spåren av #metoo: Utredningar av påståenden om sexuella trakasserier m.m., av Ebba Walberg Snygg och Thomas Ogard (advokater och delägare på Moll Wendén)2017-11-24 - 2017-11-25 (Båstad)

Höstmöte på Hotel Skansen

Visselblåsare och meddelarskydd, Jonas Stenmo, Almega

Aktuell arbetsrätt 2017, Jonas Stålnacke, Almega2017-09-25 (Malmö)

Årsmöte samt seminarium om dataskyddsförordningen

Verksamhetsberättelse 2016

Dataskyddsförordningen, av Cecilia Frank (jurist och Data Protection Officer på Ikano Bank)

GDPR - Arbetsrätt, av Emelie Svensäter Jerntorp (advokat på Vinge)


2017-02-07

Seminarium om arbetstagares uppfinningar och angränsande frågor

Avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar

Expertkommentar (immaterialrätt och marknadsrätt)

1995-års uppfinaravtal

Direktiv till arbetsgrupp angående kriterier för att fastställa uppfinningars värde


Allt av Sanna Wolk (docent, Juridiska institutionen, Uppsala universitet)2016-11-18 - 2016-11-19 Hotell Skansen (Båstad)

Höstmöte 2016

Aktuellt inom arbetsrätt - lagstiftning, utredningar och domar, av Jonas Stålnacke (Almega)

Den arbetsrättsliga processen, av Tom Johansson (advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå)2016-09-19

Seminarium om gränsdragningen mellan avsked och uppsägning av personliga skäl

Gränsdragningen mellan avsked och uppsägning av personliga skäl, av Lars Viklund (advokat, Stockholm) (.ppt)2016-05-30

Seminarium om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, av Anna Sundén (Arbetsmiljöverket) (.pdf)2016-05-30

Årsmöte 2016

Protokoll (.pdf)


2016-02-18

Seminarium om konkurrensklausuler och skiljedomsregler

Konkurrensklausuler och skiljedomsregler, av Martin Wästfelt (chefsjurist, Unionen)2015-11-06---07 Hotell Skansen (Båstad)

Höstmöte 2015 med seminarium om skiljeförfarande respektive medling i arbetsrättsliga tvister

Arbetsdomstolens domar under året m.m., av Jonas Stålnacke (Almega)

Om skiljeförfaranden, även i arbetsrättsliga ärenden, av Johan Sigeman (advokat och delägare på Advokatbyrån Sigeman & Co)2015-09-03 Advokatfirman Vinge i Malmö

Seminarium om aktuella integritetsfrågor i arbetsrätten

Integritetsfrågor och sociala media i arbetslivet, av Annamaria Westregård (docent och universitetslektor)2014-05-09 Advokatfirman Vinge i Malmö

Seminarium om mutor och bestickningar

Mutor och korruption, av Helena Sundén (generalsekreterare Institutet Mot Mutor)

Näringslivskoden (Institutet Mot Mutor)2014-02-05 UNIONEN (Malmö)

Seminarium om företagshemligheter

Företagshemligheter, av Reinhold Fahlbeck (professor emeritus)2013-11-08---09 Hotell Skansen (Båstad)

Höstmöte 2013 med seminarium om uppsägningstvister och anställningsskyddets effekter

Arbetsrättslig reglering och uppsägningstivister, av Jonas Malmberg (ordförande i AD) (.ppt)

Essä: Vad handlar arbetsrättslig reglering om?, av Jonas Malmberg (ordförande i AD) (.pdf)

Arbetsdomstolens domar under året m.m., av Jonas Stålnacke (Fastigo) (.ppt)


2013-05-14, Näringslivets Hus (Malmö)

Årsmöte 2013 och seminarium om kollektivavtalstolkning

Kollektivavtalstolkning, av Erik Danhard (Hamilton) (.pdf)


2012-11-23, Bäckaskog Slott

Höstmöte och seminarium om bland annat Medlingsinstitutets verksamhet

Medlingsinstitutet och lönebildningen, av Claes Stråth, Medlingsinstitutets generaldirektör (.docx)

Om bl.a. arbetsdomstolens domar under året, av Jonas Stålnacke (Fastigo) (.pptx)


2012-05-22, Malmö

Seminarium om dansk och svensk arbetsrätt – de viktigaste skillnaderna

Dansk och svensk arbetsrätt - de viktigaste skillnaderna (.pptx)


2012-05-22, Malmö

Årsmöte

Protokoll från årsmötet år 2012 (.pdf)


2011-11-18, Bäckaskog Slott

Seminarium om bland annat Whistle-Blowing

Whistle-Blowing i arbetslivet, av Göran Söderlöf (Sveriges Kommuner och Landsting) och Bo Ericson (LO-TCO Rättsskydd AB) (.pptx)

Om bl.a. arbetsdomstolens domar under året, av Jonas Stålnacke (Fastigo) (.pptx)


Kontakt

Johan Sigeman, ordförande

Advokatbyrån Sigeman & Co

johan.sigeman@sigeman.se

www.sigeman.se

Mobil 0705 186 772


    Karolina Kovacevic, kassör

Advokatfirman Vinge KB

    Karolina.Kovacevic@vinge.se

Mobil +46739205590